Algemene ledenvergadering 14-07-2021

Beste leden,

Wij willen jullie graag uitnodigen voor de algemene ledenvergadering op 14 juli aanstaande met inloop vanaf 19:30 met daarbij een kopje koffie of thee. Om 20:00 start de vergadering. De vergadering vindt plaats in ons buurtgebouw. Op deze avond is er een terugblik op het vorige jaar en wordt er vooruit gekeken op het komende jaar. Vanzelfsprekend houden wij rekening met de afstand in verband met het corona-virus.

Wanneer u (nog) geen lid bent van de vereniging, maar u wilt deze vergadering toch graag bijwonen. Dan kan dit door u kort voor de vergadering ter plekke als lid aan te melden.

De agenda

 1. Opening
 2. Jaarverslag: 2020/2021
 3. Verslag van de algemene vergadering ledenvergadering i.v.m. corona van 2019/2020
 4. Jaarverslag van de penningmeester 2020/2021
 5. Het financieel overzicht 2020/2021
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Benoeming kascommissie
 8. Bestuurszaken
  1. Aftredend: i.v.m. corona niet van toepassing
  1. Toetredend: Jan van Santen, Henri Strating en Sebastian Sijp
 9. Activiteiten 2020/2021
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *